Kozyatağı Marangoz

Kozyata?? Marangoz Kozyata?? Marangoz %100 Uzman KadroKozyata?? , ?stanbul’un en eski ve en köklü semtlerinden biridir. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana ç?kan Kozyata?? , ayn? zamanda birçok meslek dal?na ev sahipli?i yapmaktad?r. Bu meslek dallar?ndan biri de marangozluktur. Kozyata?? marangozlar?, uzun y?llard?r bu semtte hiz

read more